Styrelsen

Ordförande
Jenny Wretström

Viceordförande
Anneli Andersson

Sekreterare
Väljs för varje möte

Kassör
Anna Westling

Ledamöter
Anna Olausson
Pernilla Evringer
Inger M Johansson

Suppleanter
Carina Johansson
Vicktoria Bagi
Malin Nevelid

Revisor
Anna-Karin Rapp

Valberedning
Peter Sjödin