KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

av

DATUM: tisdagen den 23 mars 2021
TID: 18.00 – 20.00
VART: Digitalt via Teams
ANMÄLAN FÖR LÄNK TILL MÖTET: anmalan@attention-vasteras.se

Årsmötet kommer i år hållas digitalt via Teams.
Du behöver inte installera något program utan det räcker med Internet och en webbläsare.
Behöver du hjälp går det bra att kontakta vår sekreterare
maja.larsson@attention-vasteras.se

Vi bjuder på en föreläsning med Hjärnkollsamassadören
Alexander Weiskog.

Vid frågor kontakta oss gärna på kontakt@attention-vasteras.se.

MED VÄNLIG HÄLSNING

STYRELSEN

Inger M Johansson
Raghad Potros
Carina Johansson
Malin Naess
Maja Larsson
Frida Nordin Kamph

Vill du hjälpa till att förbättra bemötande för personer med neuropsykiatriska diagnoser?

Har du eller ditt barn diagnostiserats med ADHD eller autism för mer än 6 månader sedan? Vill du bidra till att personer med neuropsykiatriska diagnoser får ett bättre bemötande och förståelse?

I denna enkätstudie undersöker vi i vilken utsträckning personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever sig stigmatiserade (negativt särbehandlade) på grund av sin diagnos. Studien syftar till att öka förståelsen för hur personer tänker kring sin diagnos och om man upplever sig negativt särbehandlad på grund av denna. Personer från 10 år och äldre är välkomna att delta. Vi bjuder även in personer utan psykiatrisk diagnos att delta som kontroller i studien.

Målsättningen är att resultaten ska bidra till minskad stigmatisering kring psykiatriska diagnoser, ett bättre bemötande i samhället och effektivare behandlingsmetoder.

Du deltar genom att scanna in eller trycka på den QR-kod som gäller för dig (ADHD, Autism eller person utan diagnos dvs. kontroll) och åldersgrupp (10-14 år, 15-17 år, 18 år och äldre). Som Studie-ID fyller du i ett X . Enkäten tar cirka 20 minuter att besvara. Barn 10-14 år kan vid behov ta hjälp av vårdnadshavare för ifyllande av enkäten. Dina svar kodas och registreras helt anonymt, inga personuppgifter registreras eller sparas. Deltagande i studien är helt frivilligt.

Ansvarig forskare

Charlotte Skoglund

Leg läk, specialist i psykiatri. Med dr vid Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. E-post: charlotte.skoglund@ki.se

https://attention.se/enkatstudie-erfarenheter-och-stigmatisering-vid-npf-psykisk-ohalsa/

Anhörigcentrum Västerås

På senaste cafékvällen hade vi besök av Susan Svenman från Anhörigcentrum som informerade om deras verksamhet.

Det kommer finnas en anhöriggrupp för anhöriga till person med funktionsvariationer.

För att läsa mer om vad Anhörigcentrum gör gå in på deras hemsida https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/anhorigstod-.html

Hej och en god fortsättning önskar jag er på det nya året!

Jag skulle vilja puffa lite för våra cafékvällar!

Vi började ju köra dessa i höstas igen och det har varit intressanta möten med de som kommit. Ofta kommer det nya medlemmar som har ett stort behov av information. Därför har vi numera två som är värdar för dessa kvällar, så att vi skall hinna få kontakt med er och ge den tid ni behöver.

På cafékvällen i oktober var vår kassör Carina värd ensam och då kom det fler än hon kände att hon hann med ordentlig och vi tappade då att ta kontaktuppgifter till alla.

Vet du med dig att du var där så hör gärna av dig så att vi kan få ha fortsatt kontakt.


Nästa cafékväll är 4 februari kl. 18.00 – 20.00

Då kommer vi ha information om ANHÖRIGSTÖD i Västerås.

Susanne Svenman som jobbar på kommunens Anhörigcenter kommer och informerar och hör om de kan hjälpa till med att ha Anhörigstöd en gång i månaden! Vi tror att det finns ett behov av detta, då ofta frågor handlar om de anhörigas roll i familjer med NPF-diagnoser.

Så kom du med så att vi kan hjälpas åt att hjälpa varann!

Anhöriggrupperna är gratis!


Årsmötet

Årsmötet kommer att vara den 3 mars kl. 18.00 – 20.00 istället för den planerade cafékvällen. Det kommer att bjudas på fika samt en föreläsning.

Kommer mer information om vilka föreläsare kommer att finnas på vår hemsida attention-vasteras.se/kalender

 Sedan vill jag här göra ett UPPROP alla medlemmar!

Vill du vara med och engagera dig i styrelsen? Som ordinarie eller som suppleant. Vi behöver vara flera i styrelsen så att vi kan dela upp oss och hjälpas åt framöver med cafékvällar, bokbord, finnas till hands när vi efterfrågas.

Om du är intresserad eller vill veta mer om vad det innebär kontakta valberedningen på attention.vasteras@hotmail.com eller 070-851 46 67.


Vi ser fram emot en fin vår tillsammans.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
genom Inger M Johansson, ordförande

Dialogmöte med Habiliteringscentrum

av

I slutet av november var vår kassör Carina på ett dialogmöte hos Habiliteringscentrum.

Julpyssel 9 december

av

Välkommen på pysselkväll hos oss!

Läs mer här.

Workshop hos Habiliteringscentrum Västmanland

av

Den 4 september var Carina och Maja från oss på en workshop hos Habiliteringscentrum i Västmanland. Ämnet för workshopen var delaktighet och digitalisering inför verksamhetsplanering 2020.

Inbjudna var SRF (Synskadades riksförbund), FUB (För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna), Autism- och Aspergerförbundet och Attention Västerås.

Habiliteringscentrums målområden är

Skapa värde för patienten – Delaktiga och nöjda patienter som är medaktörer och får rätt insats i rätt tid och på rätt plats.
– Skapa framtidens habilitering – Innovation, forskning och utveckling krävs för att möta framtidens behov. Vi använder och drar nytta av ny teknologi.
– Vi är särskilt intresserade av att få input inom områdena delaktighet och digitalisering.

Workshopen var indelad i tre olika rum där vi pratade och kom med förslag inom följande områden: e-tjänster, delaktighet och framtidens habilitering.

I filen nedan finns en sammanfattning av allas idéer.

Ett urval som vi från Attention Västerås kom med var att:
– Digitala vårdmöten (att kunna ha ett videosamtal med sin kontakt)
– E-utbildningar i olika format
– Fotografier på personal och miljöer på 1177.se
– vi ska bjuda in Habiliteringscentrum till oss för att dom ska kunna informera våra medlemmar med vad och hur dom jobbar.
– Fler aktiviteter för alla åldersgrupper

Föreläsning Hur kan vi skapa förutsättningar för alla barn i skolan 26/9 2018

En viktig och givande föreläsning kommer snart kring hur vi kan skapa förutsättningar för alla barn i skolan!
Föreläsare: Lena Hacker
Tid: Onsdag den 26 september, kl 18.00-20.00
Lokal: Västerås stadsbibliotek
Arrangör: Attention Västerås i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Anmälan. Begränsade platser.
Kostnad: 100kr. Medlem i Attention: 50kr.
Betalning med Swish till Attention 123-4513297 eller Swedbank clear.nr: 84241 Konto: 974198211-1

Länk till hemsida

https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/kurser/hur-kan-vi-skapa-forutsattningar-for-alla-barn-i-skolan-54995/

Välkommen!