KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

av

DATUM: tisdagen den 23 mars 2021
TID: 18.00 – 20.00
VART: Digitalt via Teams
ANMÄLAN FÖR LÄNK TILL MÖTET: anmalan@attention-vasteras.se

Årsmötet kommer i år hållas digitalt via Teams.
Du behöver inte installera något program utan det räcker med Internet och en webbläsare.
Behöver du hjälp går det bra att kontakta vår sekreterare
maja.larsson@attention-vasteras.se

Vi bjuder på en föreläsning med Hjärnkollsamassadören
Alexander Weiskog.

Vid frågor kontakta oss gärna på kontakt@attention-vasteras.se.

MED VÄNLIG HÄLSNING

STYRELSEN

Inger M Johansson
Raghad Potros
Carina Johansson
Malin Naess
Maja Larsson
Frida Nordin Kamph

Vill du hjälpa till att förbättra bemötande för personer med neuropsykiatriska diagnoser?

Har du eller ditt barn diagnostiserats med ADHD eller autism för mer än 6 månader sedan? Vill du bidra till att personer med neuropsykiatriska diagnoser får ett bättre bemötande och förståelse?

I denna enkätstudie undersöker vi i vilken utsträckning personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever sig stigmatiserade (negativt särbehandlade) på grund av sin diagnos. Studien syftar till att öka förståelsen för hur personer tänker kring sin diagnos och om man upplever sig negativt särbehandlad på grund av denna. Personer från 10 år och äldre är välkomna att delta. Vi bjuder även in personer utan psykiatrisk diagnos att delta som kontroller i studien.

Målsättningen är att resultaten ska bidra till minskad stigmatisering kring psykiatriska diagnoser, ett bättre bemötande i samhället och effektivare behandlingsmetoder.

Du deltar genom att scanna in eller trycka på den QR-kod som gäller för dig (ADHD, Autism eller person utan diagnos dvs. kontroll) och åldersgrupp (10-14 år, 15-17 år, 18 år och äldre). Som Studie-ID fyller du i ett X . Enkäten tar cirka 20 minuter att besvara. Barn 10-14 år kan vid behov ta hjälp av vårdnadshavare för ifyllande av enkäten. Dina svar kodas och registreras helt anonymt, inga personuppgifter registreras eller sparas. Deltagande i studien är helt frivilligt.

Ansvarig forskare

Charlotte Skoglund

Leg läk, specialist i psykiatri. Med dr vid Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. E-post: charlotte.skoglund@ki.se

https://attention.se/enkatstudie-erfarenheter-och-stigmatisering-vid-npf-psykisk-ohalsa/

Kallelse till årsmöte

Vi önskar er varmt välkomna till årsmöte i Attention Västerås

VAD: Årsmöte
DATUM: tisdagen den 3 mars 2020
TID: 18.00 – 20.00
PLATS: Sjöhagsvägen 2, Västerås


Det kommer att bjudas på fika och en föreläsning av Gunilla och Kevin Almroth.

Vi föreläser om Asperger ur två olika perspektiv.
Kevin fick en Aspergerdiagnos när han var sju år och han berättar om hur det  har varit och hur det är att leva med den diagnosen. Gunilla berättar hur det är att vara mamma till ett barn med NPF-diagnos.

Vi tar med er på en resa genom Kevins liv och berättar om vilket bemötande han fått i samhället. Ni får ta del av våra erfarenheter av bland annat Försäkringskassan, BUP, LSS, olika skolor, kortis och daglig verksamhet.

Kevin berättar om sina specialintressen och Gunilla om hur familjen bekräftat dem och gjort dem som en del av familjens livsstil. Vi har kommit iväg på äventyr, som inte blivit av om det inte vore för Kevins diagnos.

Vi vill med vår föreläsning inge hopp och visa på hur bra det kan bli. Trots att det inte kändes så när vi var mitt i kaoset.
Vi vill berätta vår historia för att på så sätt sprida kunskap om NPF och psykisk ohälsa.


Vid frågor kontakta oss på attention.vasteras@hotmail.com eller 070-851 46 67.

Anhörigcentrum Västerås

På senaste cafékvällen hade vi besök av Susan Svenman från Anhörigcentrum som informerade om deras verksamhet.

Det kommer finnas en anhöriggrupp för anhöriga till person med funktionsvariationer.

För att läsa mer om vad Anhörigcentrum gör gå in på deras hemsida https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/anhorigstod-.html

Hej och en god fortsättning önskar jag er på det nya året!

Jag skulle vilja puffa lite för våra cafékvällar!

Vi började ju köra dessa i höstas igen och det har varit intressanta möten med de som kommit. Ofta kommer det nya medlemmar som har ett stort behov av information. Därför har vi numera två som är värdar för dessa kvällar, så att vi skall hinna få kontakt med er och ge den tid ni behöver.

På cafékvällen i oktober var vår kassör Carina värd ensam och då kom det fler än hon kände att hon hann med ordentlig och vi tappade då att ta kontaktuppgifter till alla.

Vet du med dig att du var där så hör gärna av dig så att vi kan få ha fortsatt kontakt.


Nästa cafékväll är 4 februari kl. 18.00 – 20.00

Då kommer vi ha information om ANHÖRIGSTÖD i Västerås.

Susanne Svenman som jobbar på kommunens Anhörigcenter kommer och informerar och hör om de kan hjälpa till med att ha Anhörigstöd en gång i månaden! Vi tror att det finns ett behov av detta, då ofta frågor handlar om de anhörigas roll i familjer med NPF-diagnoser.

Så kom du med så att vi kan hjälpas åt att hjälpa varann!

Anhöriggrupperna är gratis!


Årsmötet

Årsmötet kommer att vara den 3 mars kl. 18.00 – 20.00 istället för den planerade cafékvällen. Det kommer att bjudas på fika samt en föreläsning.

Kommer mer information om vilka föreläsare kommer att finnas på vår hemsida attention-vasteras.se/kalender

 Sedan vill jag här göra ett UPPROP alla medlemmar!

Vill du vara med och engagera dig i styrelsen? Som ordinarie eller som suppleant. Vi behöver vara flera i styrelsen så att vi kan dela upp oss och hjälpas åt framöver med cafékvällar, bokbord, finnas till hands när vi efterfrågas.

Om du är intresserad eller vill veta mer om vad det innebär kontakta valberedningen på attention.vasteras@hotmail.com eller 070-851 46 67.


Vi ser fram emot en fin vår tillsammans.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
genom Inger M Johansson, ordförande

Dialogmöte med Habiliteringscentrum

av

I slutet av november var vår kassör Carina på ett dialogmöte hos Habiliteringscentrum.

Julpyssel 9 december

av

Välkommen på pysselkväll hos oss!

Läs mer här.

Föreläsning av Sara Sjöblom i Arboga

av

Andra dagen på höstlovet gjorde Attention Västerås en insats i Arboga kommun med främst inriktning på skolan i Arboga och dess personal. Lärare från förskola till gymnasiet var inbjudna, socialtjänst, primärvård samt våra medlemmar och allmänhet.

Det som var ämnet för dagen var ”Vägen till hemmasittare”.
Hur man kan få elever tillbaka till skolan och med vilka insatser.
Sara Sjöblom, samtalsterapeut, som specialiserat sig på dessa frågor som rör skolångest, hemmasittande och relationer mellan hem och skola höll två föreläsningar denna dag för totalt ca 170 åhörare.

Sara Sjöblom är samtalsterapeuten som specialiserat sig på frågor som rör skolångest, hemmasittande samt relationen mellan hem och skola.
Som konsult och föreläsare har hon hela Sverige som upptagningsområde, men basen finns på den egna mottagningen i centrala Köping, Västmanland.

Med konkreta tips om hur man kan se tecken till att få till en förändring på elevens hemmasittande, inte alltid så stora saker, men grunden är att man måste prata med eleven och komma på den verkliga orsaken till denna ångest som gör att skoldagen känns oöverstiglig. Kan vara en matkompis att gå tillsammans med då man skall äta. Rastvila kan vara en annan lösning, det kan bli för jobbigt för eleven att gå ut på skolgården och umgås men att få vara kvar inne och vila från intryck kan vara en bra återhämtning. Detta och mycket mera pratade Sara om.

Sara har skrivit två böcker, den ena för föräldrar med barn med skolångest ”Myrstig” och den andra som faktiskt släpptes dagen efter föreläsningen ”Elsa går inte till skolan” och är riktad till eleverna.

Vi i Attention Västerås hade ett bokbord där de som var på föreläsningen kunde hitta mera information om skola, Attentions arbete och så klart bli medlemmar.

En bra dag med viktig insats tycker vi som var där

Inger, Maja och Carina

Föreläsning – ”Vänd om – om vägen till hemmasittare” av Sara Sjöblom 29 oktober

En föreläsning vars syfte är att öka förståelsen för hur det kommer sig att vissa elever inte förmår ta sig till skolan, och därigenom förbättra det förebyggande arbetet.

Sara delar med sig av erfarenheter från sitt yrke som terapeut, där hon varken representerar hem eller skola. Istället har hon en objektiv roll som lättare kan skapa en helhetsbild med eleven i centrum.


Om Sara Sjöblom

Sara är samtalsterapeuten som specialiserat sig på frågor som rör skolångest, hemmasittande samt relationen mellan hem och skola.

Mycket av hennes arbete går ut på att öka förståelsen för såväl individ som situation, och därigenom förebygga psykisk ohälsa och ofrivillig frånvaro bland elever i grundskolan.

Som konsult och föreläsare har hon hela Sverige som upptagningsområde, men basen finns på den egna mottagningen i Köping.


Anmälan sker via attention-vasteras.se/anmalan