Styrelsen

Inger M Johansson

Ordförande

Jag är född 1957 och flyttade till Munktorp från Gotland 2015. Jag är med som styrelseledamot i NSPH Västmanland (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) där jag representerar Attention Västerås.
Sitter med i ledningsgrupper för psykiatri i KAK (Köping, Arboga och Kungsör) som representant för NSPH Västmanland .
Jag är även seniorambassadör i Hjärnkoll och föreläser om mitt liv med Asperger, en diagnos som jag fick koll på 2011, då 53 år. Jag har sedan dess jobbat med de psykiska frågorna i föreningar, då jag anser de intressepolitiska frågorna är mycket viktiga. Vi som har egen erfarenhet måste och skall komma till tals och vara med och påverka.

Vice Ordförande

Maja Larsson

Sekreterare

Carina Johansson

Kassör

Raghad Potros

Ledmot

Frida Nordin Kamph

Ledamot