Styrelsen – 2019

Inger M Johansson

Ordförande

Invald i styrelsen 2018

Jag är född 1957 och flyttade till Munktorp från Gotland 2015. Jag är med som styrelseledamot i NSPH Västmanland (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) där jag representerar Attention Västerås.
Sitter med i ledningsgrupper för psykiatri i KAK (Köping, Arboga och Kungsör) som representant för NSPH Västmanland .
Jag är även seniorambassadör i Hjärnkoll och föreläser om mitt liv med Asperger, en diagnos som jag fick koll på 2011, då 53 år. Jag har sedan dess jobbat med de psykiska frågorna i föreningar, då jag anser de intressepolitiska frågorna är mycket viktiga. Vi som har egen erfarenhet måste och skall komma till tals och vara med och påverka.

Hanna Pedersen

Vice Ordförande

Invald i styrelsen 2019

Susanne Lundmark

Sekreterare

Invald i styrelsen 2019

Carina Johansson

Kassör

Invald i styrelsen 2019

Ebba Österlund

Ledamot

Invald i styrelsen 2019

Jag är förr 2001 och bosatt i Västerås. Jag fick min ADHD diagnos när jag var 16 år gammal. Jag är engagerad i Attention Västerås eftersom jag vill sprida kunskap om olika funktionsvariationer för att öka för förståelsen för de personer som har en.

Jack Wedebrand

Suppleant

Invald i styrelsen 2019

Maja Larsson

Suppleant

Invald i styrelsen 2019